Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Platné obecně závazné vyhlášky

 
Název Velikost Vyvěšeno
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

OZV ze dne 30.6.1995 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  

401.8KB 2019-12-18 11:57:11 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

OZV č. 1/2009 o požárním řádu  

104.4KB 2019-12-18 11:56:52 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

OZV ze dne 11.4.1996 o řádu pohřebiště obce Hrušky  

114.9KB 2019-12-18 11:56:27 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

OZV č. 1/2001, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce a systému nakládání se stavebním odpadem  

127.6KB 2019-12-18 11:55:56 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

OZV č. 1/03 o změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru Hrušky  

2.8MB 2019-12-18 11:55:38 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

OZV č. 2/03 o symbolech obce Hrušky  

98.9KB 2019-12-18 11:55:06 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

OZV č. 3/03, kterou se mění OZV č. 2/03 o symbolech obce Hrušky  

81.6KB 2019-12-18 11:54:49 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

OZV č. 2/05 o čistotě a pořádku v obci Hrušky  

93.3KB 2019-12-18 11:54:11 Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

OZV č. 2/07 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ  

50.3KB 2019-12-18 11:53:45 Stáhnout