Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Dokončení MŠ výdejny jídla pro ZŠ Hrušky

S přirůstajícím počtem dětí navštěvující první stupeň základní školy je potřeba myslet na prostory, ve kterých se děti dennodenně stravují. Tuto myšlenku pomohl rozvinout uvolněný 3+1 byt o výměře 61,3 m2, který se nacházel v přízemí budovy mateřské školky.  Přestavba a úprava bytu na výdejnu podléhala výběrovému řízení, které vyhrála STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s. r. o., sídlící v Hodoníně, která splňovala veškerá požadovaná kritéria pro uzavření smlouvy. Na úpravu prostor jsme využili možnost získat dotaci z Programu rozvoje venkova ČR od Státního zemědělského intervenčního fondu, zkr. SZIF, která pokryje 80 % z celkových stanovených výdajů projektu, které se v průběhu plnění navýšily o necelých 5 %, z důvodu zvyšování cen stavebního materiálu.

Firma zahájila bourací práce v půlce června 2021. Avšak červnové tornádo, které napáchalo značné škody na budově mateřské školky, stavební práce pozastavilo. Přispěl k tomu i nedostatek potřebného stavebního materiálu, který byl potřeba k vystavění nových příček. Dále byla provedena plynoinstalace, elektroinstalace, ústřední vytápění a vzduchotechnika. Na podlaze byla provedena hydroizolační vrstva z asfaltových pásů a tepelná izolace z polystyrenu s anhydritovým potěrem. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba. V prostorách byla provedena obnova omítky, keramické obklady a následná výmalba. Závěrem celého procesu byla instalace zařízení do kuchyně a stravovacích míst.

Při vstupu do nových prostor se nejprve nachází hygienické zázemí pro děti a na pravé straně vstup do jídelny, která umožňuje 38 stravovacích míst. V zadní časti prostoru je část určená na výdej jídla a část na odklad špinavého nádobí. Tento prostor odděluje od personálu kuchyně a dětí parapetová nerezová deska. V prostorech jsou nově pořízené nerezové stoly, nerezová umyvadla, výdejní lázeň, zásobník talířů a příborů, pojezdová dráha a termos na nápoje.

Původní datum dokončení nových prostor pro výdej a konzumaci jídla byl stanoven na konec srpna 2021, avšak naskytly se okolnosti, kvůli kterým byla výdejna dokončena a předána 26. ledna 2022. Následně byla výdejna řádně zkolaudována a děti mohly stravovací prostory využívat od návratu do školních lavic začátkem února. Věříme, že nové prostory se líbí jak dětem, tak i personálu kuchyně.

 

 

Publicita spolufinancování

 

1654875251925.jpg

 

1654875251710.jpg